Wenezuela zajmuje stanowisko: produkty Vape zakazane jako kraj wiodący w Ameryce Południowej

2023-08-08

Wenezuela zajmuje stanowisko: produkty Vape zakazane jako kraj wiodący w Ameryce Południowej

W zdecydowanym posunięciu Ministerstwo Zdrowia w Wenezueli wydało niedawno rezolucję, która wymusza kompleksowy zakaz produktów vape w granicach kraju.

Ostateczny krok: zakaz Wenezueli dotyczący produktów Vape

Ta decydująca uchwała Ministerstwa Zdrowia obejmuje produkcję, przechowywanie, dystrybucję, obieg, komercjalizację, import, eksport, użytkowanie, konsumpcję, reklamę, promocję i sponsorowanie elektronicznych systemów dostarczania nikotyny (ENDS), bardziej znanych jako waporyzatory. Ponadto rezolucja rozszerza swój zasięg na produkty beznikotynowe i powiązane akcesoria. Ta odważna inicjatywa pozycjonuje Wenezuelę jako trzeci kraj w Ameryce Południowej, po Argentynie i Brazylii, który wprowadził całkowity zakaz tych produktów vape.

Nacisk prezydencki i globalne ostrzeżenia zdrowotne

Impulsem do wprowadzenia tego zakazu był prezydent Nicolás Maduro, który wezwał rządowe zespoły medyczne i naukowe do rozważenia takiego zakazu. Ministerstwo Zdrowia podkreśliło, że akcja ta była odpowiedzią na ostrzeżenia Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), podmiotu, który od dawna zajmuje nieprzyjazne stanowisko wobec waporyzatorów ze względu na potencjalne zagrożenie dla zdrowia.

Rozbieżne poglądy i obawy dotyczące zdrowia publicznego

Chociaż zakaz spotkał się z poparciem niektórych kręgów, pojawiają się również głosy sprzeciwu. Alberto Gomez, menedżer społeczności World Smokers Alliance, twierdzi, że zakaz w Wenezueli dotyczący produktów o obniżonym ryzyku jest krokiem wstecz dla zdrowia publicznego. Twierdzi, że tysiące Wenezuelczyków z powodzeniem przeszło z tradycyjnego tytoniu na e-papierosy, co skutkowało poprawą stanu zdrowia. Dzięki temu zakazowi ich dostęp do tych produktów zostanie ograniczony, a wielu palaczy będzie miało trudności z przejściem na mniej szkodliwe alternatywy.

Gomez twierdzi, że zakaz może mieć niezamierzone konsekwencje, potencjalnie kierując użytkowników w stronę nielegalnego rynku lub z powrotem do palnych papierosów. Ta zmiana może pogorszyć wyniki w zakresie zdrowia publicznego, prowadząc do wzrostu kosztów opieki zdrowotnej związanych z chorobami związanymi z paleniem. Ponadto rynek podziemny nie jest uregulowany, co stwarza ryzyko dla sprzedaży nieletnich i bezpieczeństwa produktów, a jednocześnie pozbawia rząd potencjalnych wpływów z podatków. Gomez twierdzi, że zakaz nie oferuje realnego rozwiązania tych problemów.

Złożony krajobraz produktów Vape w Ameryce Południowej

Stanowisko w sprawie produktów vape w Ameryce Południowej i praktyczny stan rynku produktów vape pozostają w stanie paradoksalnym. Podczas gdy wiele głównych gospodarek w regionie Ameryki Łacińskiej nałożyło zakazy na te produkty, niedbałe egzekwowanie przepisów i szalejący przemyt doprowadziły do ​​​​kwitnącego nielegalnego rynku, co widać w krajach takich jak Brazylia. Na to zjawisko mają wpływ różne przepisy dotyczące produktów vape w sąsiednich krajach oraz kwitnący handel importowo-eksportowy.

Na przykład Paragwaj, jeden z nielicznych krajów w regionie Ameryki Łacińskiej, w których produkty vape są wyraźnie legalne, stał się głównym źródłem tych produktów na rynku brazylijskim. Produkty te legalnie wjeżdżają do Paragwaju, a następnie poprzez serię transferów przedostają się przez granicę do różnych regionów Brazylii. Dane z Ipec Intelligence ujawniają, że liczba dorosłych użytkowników waporyzatorów w Brazylii wzrosła z około 500 000 w 2018 r. do ponad 2 milionów w 2021 r., co wskazuje na oszałamiający wzrost o ponad 300%.

Podsumowując, chociaż wprowadzony przez Wenezuelę zakaz dotyczący waporyzatorów jest istotnym środkiem regulacyjnym, należy obserwować jego długoterminowy wpływ na rynek i wyniki w zakresie zdrowia publicznego, szczególnie w świetle doświadczeń brazylijskich. Ponieważ naród posuwa się naprzód z tym zakazem, kluczowe będzie monitorowanie jego wpływu na zachowania konsumentów, zdrowie i szerszą dynamikę rynku.


Pobierz najnowszą cenę? Odpowiemy tak szybko, jak to możliwe (w ciągu 12 godzin)