Zawartość nikotyny przekracza limity: jednorazowe waporyzatory McKesse zostały wycofane z półek w Irlandii

2023-07-18

Zawartość nikotyny przekracza limity: jednorazowe waporyzatory McKesse zostały wycofane z półek w Irlandii

W ramach znaczącego posunięcia regulacyjnego, Health Service Executive (HSE) w Irlandii podjął działania przeciwko jednorazowym waporyzatorom McKesse ze względu na zawartość nikotyny przekraczającą limity prawne. Konsumentów wzywa się do zwrócenia uwagi, ponieważ produkty te zostały siłą usunięte z półek sklepowych w całym kraju.

Ostrzeżenie publiczne HSE i zaangażowanie European Safety Gate

HSE wydało publiczne ostrzeżenie dla obywateli Irlandii, ostrzegając ich przed używaniem niektórych e-papierosów, w szczególności MK Bar 7000 w smakach Blue & Razz Ice i Green Apple, obu produkowanych przez McKesse. Powodem tego surowego zalecenia jest to, że produkty te zawierają poziom nikotyny przekraczający dopuszczalny limit 20mg/ml określony przepisami.

W ramach swojego zobowiązania do ochrony zdrowia publicznego HSE szybko zgłosiło problem do European Safety Gate, podstawowego systemu szybkiego ostrzegania o produktach niespożywczych, które stwarzają potencjalne ryzyko. Ten krok ma na celu zapewnienie szybkiego podjęcia niezbędnych środków w celu ochrony konsumentów przed wszelkimi szkodami powodowanymi przez te produkty.

Sprzedawcy odpowiadają zawiadomieniami o wycofaniu

W odpowiedzi na ostrzeżenie HSE sprzedawcom detalicznym nakazano usunięcie wszystkich jednorazowych e-papierosów McKesse ze swoich sklepów stacjonarnych i platform internetowych. Ponadto ci sprzedawcy detaliczni są zobowiązani do wydawania zawiadomień o wycofaniu w swoich kanałach mediów społecznościowych, docierając do konsumentów, którzy mogli kupić produkty, których dotyczy problem. Celem jest zapobieganie dalszej konsumpcji i potencjalnym zagrożeniom dla zdrowia ze względu na podwyższony poziom nikotyny.

Ponadto HSE zażądał od sprzedawców detalicznych wyczerpujących informacji dotyczących dostawców tych produktów. Dane te będą miały kluczowe znaczenie w śledzeniu dystrybucji i przepływu niezgodnych waporyzatorów na rynku.

Wezwanie dr Maurice'a Mulcahy'ego do odpowiedzialnej produkcji i importu

Dr Maurice Mulcahy, ceniony regionalny dyrektor ds. zdrowia środowiskowego w HSE, podkreślił wspólną odpowiedzialność producentów e-papierosów i e-liquidów, a także importerów. Podkreślił, jak ważne jest zapewnienie zgodności wszystkich produktów z ustalonymi wymogami prawnymi.

Lekarz radzi ponadto konsumentom, którzy kupili jednorazowe waporyzatory McKesse, aby natychmiast powstrzymali się od ich używania. Zamiast tego nakłania ich do zwrotu produktów sprzedawcom detalicznym, u których je kupili. Takie podejście nie tylko chroni konsumentów, ale także pomaga zachować odpowiedzialność w całym łańcuchu dostaw.

Dr Mulcahy podkreśla również obowiązek producentów i importerów informowania HSE z dużym wyprzedzeniem o planach wprowadzenia produktów na rynek irlandzki. Przejrzysta i terminowa komunikacja umożliwi HSE zapewnienie, że wszystkie produkty spełniają niezbędne normy bezpieczeństwa, zanim trafią do rąk konsumentów.

Cisza McKesse pośród burzy

Pomimo narastających obaw i działań regulacyjnych, McKesse milczy i nie udzielił jeszcze żadnej oficjalnej odpowiedzi w tej sprawie. Ten brak zaangażowania rodzi pytania o zaangażowanie firmy w bezpieczeństwo konsumentów i przestrzeganie przepisów.

Wniosek

Przymusowe usunięcie jednorazowych waporyzatorów McKesse z półek sklepowych w Irlandii stanowi surowe ostrzeżenie dla całej branży e-papierosów. Zgodność z przepisami dotyczącymi zawartości nikotyny jest nie tylko koniecznością prawną, ale także krytycznym aspektem zapewnienia bezpieczeństwa konsumentów. Działania podjęte przez HSE i zaangażowanie European Safety Gate podkreślają znaczenie rygorystycznych środków ochrony zdrowia publicznego.

Konsumentów wzywa się do zwrócenia uwagi na ostrzeżenie HSE i powstrzymania się od używania zidentyfikowanych produktów. To, w połączeniu z odpowiedzialnymi praktykami produkcji i importu, odegra kluczową rolę w utrzymaniu integralności branży e-papierosów i ochronie konsumentów przed potencjalnymi zagrożeniami. Jeśli chodzi o McKesse, ich brak odpowiedzi budzi obawy co do ich zaangażowania w przestrzeganie przepisów i dobro konsumentów.


Pobierz najnowszą cenę? Odpowiemy tak szybko, jak to możliwe (w ciągu 12 godzin)