Francuski rynek wapowania przechodzi zmiany: zmiana ministra zdrowia i możliwe zawieszenie zakazu jednorazowych waporyzatorów

2023-07-28

Francuski rynek wapowania przechodzi zmiany: zmiana ministra zdrowia i możliwe zawieszenie zakazu jednorazowych waporyzatorów

Francuski rynek waporyzacji przechodzi znaczącą zmianę, ponieważ ostatnie wydarzenia w sektorze rządowym i zdrowotnym przyniosły zmiany, które mogą mieć wpływ na branżę. 20 lipca 2023 r. w rządzie Borne'a doszło do przetasowań, w wyniku których stanowisko ministra zdrowia przeniesiono z François Brauna na Auréliena Rousseau. To posunięcie przyciągnęło uwagę różnych interesariuszy, a oto kilka kluczowych kwestii do rozważenia:

1. Stanowcze stanowisko byłego ministra w sprawie wapowania e-papierosów

Podczas swojej kadencji François Braun zajął zdecydowane stanowisko przeciwko e-papierosom i waporyzatorom, uważając je za produkt, który stwarza"ekstremalna krzywda"do młodych ludzi. Aktywnie promował kompleksowy zakaz jednorazowych e-papierosów i e-papierosów poprzez proponowaną ustawę.

2. Nowy minister zdrowia w obliczu zarzutów konfliktu interesów

Mianowanie Aureliena Rousseau na nowego ministra zdrowia wywołało pytania o potencjalne konflikty interesów. Jego żona zajmuje stanowisko zastępcy dyrektora we francuskim Narodowym Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych (CNAM), wywołując obawy opinii publicznej o możliwe konflikty, które mogą wpłynąć na decyzje polityczne.

3. Potencjalna zmiana w kierunku łagodniejszej postawy

Chociaż oficjalne stanowisko Auréliena Rousseau w sprawie e-papierosów i e-papierosów nie zostało jeszcze ujawnione, jego ścisła współpraca z premier Elisabeth Borne, która jest znana z używania e-papierosów, doprowadziła do oczekiwań, że może przyjąć bardziej otwarte i integracyjne podejście do rynku e-papierosów.

Te ostatnie zmiany w przywództwie mogą znacząco wpłynąć na francuski rynek e-papierosów. We wcześniejszych analizach Consumer Insight zbadaliśmy rynek i zidentyfikowaliśmy kluczowe czynniki:

H1: Przegląd francuskiego rynku e-papierosów i waporyzatorów

Francja plasuje się w pierwszej trójce rynków e-papierosów i waporyzatorów w Europie, ze stale rosnącą bazą użytkowników, napędzającą rozwój branży. Według francuskiej firmy badawczej Xerfi przewiduje się, że branża e-papierosów utrzyma roczną stopę wzrostu na poziomie od 5% do 10%, osiągając 1,3 miliarda euro do 2023 roku.

Zarówno francuski rząd, jak i opinia publiczna pozytywnie oceniają e-papierosy, postrzegając je jako potencjalną pomoc dla palaczy próbujących rzucić palenie. Badania potwierdziły potencjał e-papierosów w zakresie redukcji szkód.

H2: Rewolucja jednorazowych e-papierosów i waporyzatorów

Jednorazowe e-papierosy i e-papierosy szybko zyskały popularność we Francji od 2021 r. ze względu na luki regulacyjne wynikające z pojawiających się kanałów dystrybucji, takich jak sklepy wielobranżowe i platformy internetowe. Te luki ułatwiły nieletnim dostęp do jednorazowych waporyzatorów i e-papierosów.

W 2022 roku francuski rząd zaproponował przepisy mające na celu uregulowanie jednorazowych e-papierosów, ale żaden nie został wdrożony. Powodem braku działań jest chęć sprzedawców wyrobów tytoniowych do uzyskania wyłączności na sprzedaż jednorazowych e-papierosów, które stały się podstawową kategorią produktów.

H3: Debata wokół zakazu jednorazowych vapes

Francuski Narodowy Komitet ds. Palenia zalecił zakazanie smaków nietytoniowych, ale większość ekspertów opowiada się przeciwko ogólnemu zakazowi jednorazowych e-papierosów i e-papierosów.

Wiele czynników, w tym potrzeba redukcji szkód i wpływ na detalistów wyrobów tytoniowych, sprawiło, że znalezienie kompleksowego rozwiązania było wyzwaniem.

Ponieważ francuski rynek e-papierosów i waporyzatorów stoi w obliczu okresu przejściowego i potencjalnych zmian regulacyjnych, gracze branżowi i zainteresowane strony będą uważnie obserwować decyzje nowo mianowanego ministra zdrowia. Przyszłość jednorazowych e-papierosów i waporyzatorów pozostaje niepewna, a wszystkie zaangażowane strony będą musiały zaangażować się w konstruktywny dialog w celu kształtowania skutecznych i zrównoważonych polityk.

Wniosek

Wraz z powołaniem Auréliena Rousseau na nowego ministra zdrowia i trwającymi debatami na temat jednorazowych e-papierosów, francuski rynek e-papierosów znajduje się w krytycznym momencie. Ponieważ branża stale się rozwija, niezwykle ważne jest znalezienie równowagi między rozwiązywaniem problemów związanych ze zdrowiem publicznym a dopuszczaniem alternatywnych metod redukcji szkód dla palaczy. Decydenci muszą dokładnie rozważyć różne perspektywy i dokonywać świadomych wyborów, aby zapewnić pomyślną i zrównoważoną przyszłość francuskiego rynku e-papierosów.


Często zadawane pytania 

P1: Jak znaczący jest francuski rynek e-papierosów i e-papierosów w Europie?

Francuski rynek e-papierosów i waporyzatorów plasuje się w pierwszej trójce w Europie, ze stałym wzrostem liczby użytkowników i ciągłą ekspansją branży.

P2: Dlaczego toczy się debata na temat zakazu używania e-papierosów i e-papierosów jednorazowego użytku?

Debata wynika z potrzeby rozwiązania problemów związanych z dostępem młodzieży do e-papierosów i e-papierosów, przy jednoczesnym uwzględnieniu potencjalnych korzyści e-papierosów i e-papierosów dla palaczy próbujących rzucić palenie.

P3: Jaką rolę odgrywa nowy minister zdrowia w kształtowaniu polityki dotyczącej e-papierosów i e-papierosów?

Nowo mianowany minister zdrowia, Aurélien Rousseau, może wpływać na politykę i przepisy dotyczące e-papierosów i waporyzatorów, zwłaszcza biorąc pod uwagę jego wcześniejszą współpracę z pro-e-papierosową premier Elisabeth Borne.

P4: Jak Francja postrzega e-papierosy i e-papierosy?

Zarówno francuski rząd, jak i opinia publiczna pozytywnie postrzegają e-papierosy i e-papierosy jako potencjalne narzędzia pomagające palaczom rzucić tradycyjne wyroby tytoniowe.

P5: Jakie wyzwania wiążą się z regulacjami dotyczącymi jednorazowych vape i e-papierosów?

Regulacje dotyczące jednorazowych e-papierosów i waporyzatorów napotykają na przeszkody ze względu na sprzeczne interesy zainteresowanych stron, w tym sprzedawców wyrobów tytoniowych poszukujących wyłącznych praw do sprzedaży tych produktów.


Pobierz najnowszą cenę? Odpowiemy tak szybko, jak to możliwe (w ciągu 12 godzin)